2010:05:24
22:35:48

Антофійчук Володимир Іванович

Народився 13 січня 1955 року в с. Латківці Борщівського району Тернопільської області.

Закінчив філологічний факультет Чернівецького університету за спеціальністю "Українська мова та література" (1977).

На кафедрі української літератури – з вересня 1979 р.

Кандидатська дисертація

Спеціальність (шифр) – 10.01.01 – українська література;

Тема роботи: "Філософські начала поезії Миколи Бажана" (1989);

Науковий керівник – професор Лесин В.М. ;

Установа, де проведено захист – Одеський університет.

Докторська дисертація

Спеціальність (шифр) – 10.01.01 – українська література;

Тема роботи: "Своєрідність функціонування євангельського сюжетно-образного матеріалу в українській літературі ХХ століття";

Дата офіційного захисту – 9 квітня 2002 р.;

Науковий консультант – професор Нямцу А. Є.;

Установа, де проведено захист – Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України.

Окремі видання

 1. "Святі чуття, закладені в молитву…": Антологія української молитви: У 2 кн. /Упорядник, автор вступної статті і приміток В. І. Антофійчук. – Чернівці: Рута, 1996. – Кн. 1. – 152 с.; Кн. 2. – 187 с.
 2. Євангельські мотиви в українській літературі кінця ХІХ – ХХ ст. – Чернівці: Рута, 1996. – 208 с. (У співавторстві з А. Є. Нямцу).
 3. Проблеми поетики традиційних сюжетів та образів у літературі. – Чернівці: Рута, 1997. – 208 с. (У співавторстві з А. Є. Нямцу).
 4. Проблеми традиції та новаторства у світовій літературі. – Чернівці: Рута, 1998. – 208 с. (У співавторстві з А. Є. Нямцу).
 5. Образ Іуди Іскаріота в українській літературі. – Чернівці: Рута, 1999. – 104 с.
 6. Образ Понтія Пілата в українській літературі: онтологічні, поведінкові та аксіологічні домінанти. – Чернівці: Рута, 1999. – 40 с.
 7. Євангельські образи в українській літературі ХХ століття: Монографія. – Чернівці: Рута, 2000. – 335 с.
 8. Культурологія. Короткий термінологічний словник: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 152 с.
 9. Новий Завіт в українській літературі ХХ століття: Методичні вказівки до спецкурсу. – Чернівці, 2003. – 40 с.
 10. Давня українська література. Епоха Середньовіччя: Методичні рекомендації до вивчення курсу. – Чернівці: ЧНУ, 2003. – 52 с.

Статті, тези, рецензії

 1. На відстані двох віршів //Молодий буковинець. – 1996. – 8 берез.
 2. Євангельські мотиви в українській літературі і сучасний загально-культурний контекст // Гуманітарна освіта: фактор світової інтеграції. – Ч. ІІ. – Чернівці, 1997. – С. 66 – 71.
 3. Своєрідність трансформації образу Пілата в повісті Наталени Королевої "Що є істина?" // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 13. Слов’янська філологія. – Чернівці, ЧДУ, 1997. – С. 49 – 52.
 4. Євангельський сюжетно-образний матеріал у поемі Володимира Сосюри "Христос" // Буковинський журнал. – 1997. – Ч. 2. – С. 158 – 165.
 5. Поема Володимира Сосюри "Мойсей": два варіанти твору // Буковинський журнал. – 1998. – Ч. – С. 90 – 95.
 6. Трансформація архетипу зради в драматичній поемі Лесі Українки "На полі крові" // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 34. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 1998. – 21–25.
 7. Легенди про Христа Костянтини Малицької // Буковинський журнал. – 1998. – Ч. 2. – С. 91 – 94.
 8. Богдан Мельничук // Письменники Буковини ХХ століття: Хрестоматія. – Ч. 2. – Чернівці: Прут, 1998. – С. 138 – 141.
 9. Борис Бунчук // Письменники Буковини ХХ століття: Хрестоматія. – Ч. 2. – Чернівці: Прут, 1998. – С. 319 – 321.
 10. Володимир Дячков // Письменники Буковини ХХ століття: Хрестоматія. – Ч. 2. – Чернівці: Прут, 1998. – С. 421 – 422.
 11. Гортаючи Біблію // Буковина. – 2000. – 2 верес. (У співавторстві з А. Є. Нямцу).
 12. Євангельські оповідання Наталени Королевої // Буковинський журнал. – 1999. – Ч. 1 – 2. – С. 95 – 98.
 13. Загальнокультурна традиція в поемі Т. Г. Шевченка "Марія" // Шевченко і Поділля. – Кам’янець-Подільський, 1999. – С. 50 – 54.
 14. Поема Миколи Руденка "Хрест" у контексті переосмислення євангельського матеріалу літературою ХХ ст. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 52 – 53. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 1999. – С. 36 – 41.
 15. Оповідання О.Кобилянської "Юда" в контексті переосмислення образу євангельського зрадника українською літературою кінця ХІХ – ХХ ст. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 58 – 59. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 1999. – С. 74 – 79.
 16. Аксіологічна своєрідність образу євангельського зрадника в оповіданні В. Дрозда "Іскаріот" // Вісник Дніпропетровського університету: Літературознавство. Журналістика. – Вип. 3. – Т. 1. – 1999. – С. 67–71.
 17. Своєрідність трансформації євангельського сюжетно-образного матеріалу в українській літературі ХХ ст. // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Ч. 1. – Львів: Світ, 1999. – С. 544 – 550.
 18. Сучасність і Вічність у поемі Анатолія Григоренка "Храм Істини" // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 81. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 1999. – С. 16 – 22.
 19. Своєрідність трансформації образу Іуди Іскаріота в легендарно-апокрифічних оповідях //Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 64. Філософія. – Чернівці: Рута, 1999. – С. 54 – 57.
 20. Євангельський контекст у творчості Наталени Королевої // Слово і час. – 2000. – № 8. – С. 36 – 44.
 21. Відсвіт Вифлеємської зірки // Буковина. – 2000. – 6 січ. (У співавторстві з А. Є. Нямцу).
 22. "Літературні євангелія" як форма емоційно-психологічної та предметно-побутової "реконструкції" новозавітних подій (на матеріалі роману Р.Іваничука "Євангеліє від Томи") // Дискурс сучасної історичної романістики: поетика жанру. Наукові студії. – К., 2000. – С. 6 – 21.
 23. Євангельський архетип зради в драмі С.Черкасенка "Ціна крові" // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 87. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 17 – 25.
 24. Закономірності переосмислення сюжетів та образів Нового Завіту в українській літературі ХХ століття // Біблія і культура: Збірник наукових статей. – Вип. 1. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 26 – 33.
 25. Євангельський контекст у творчості Романа Іваничука // Біблія і культура: Збірник наукових статей. – Вип. 2. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 63 – 69.
 26. Трансформація канонічного оповідного центру в сучасній українській новелістиці // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 83. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 15 – 20.
 27. Своєрідність переосмислення євангельського канону в новелах Сергія Грабара // Роль християнства в утвердженні освіти, науки та мистецтва: історія, уроки, перспективи. Науковий збірник. – Рівне, 2000. – С. 152 – 155.
 28. Трансформація євангельських мотивів у драматичній поемі Лесі Українки "Одержима" // Актуальні проблеми літературознавства. – Т. 8: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 2000. – С. 21 – 28.
 29. Своєрідність переосмислення образу Богородиці в поемі Т. Шевченка "Марія" // Вісник Прикарпатського університету. – Вип. V. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 78 – 82.
 30. Закономірності переосмислення сюжетів та образів Нового Завіту в українській літературі ХХ століття // Наш голос: Літературно-культурний журнал українських письменників Румунії. – 2000. – Ч. 53 – 54. – С. 7 – 9.
 31. Трансформація образу Іуди Іскаріота в українській літературі ХХ ст. // Слово і час. – 2001. – № 2. – С. 52 – 58.
 32. Проблема "Новий Завіт і література" та її дослідження в Чернівецькому університеті // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 106. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 37 – 48.
 33. Своєрідність трансформації християнської традиції в повісті Василя Ілляшенка "Антихрист" // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 108. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 13 – 19.
 34. Трансформація євангельських мотивів у повісті Романа Іваничука "Смерть Юди" // Проблеми сучасного літературознавства: Збірник наукових праць. – Вип. 7. – Одеса: Маяк, 2001. – С. 268 – 276.
 35. Євангельські мотиви в українській літературі ХХ ст. // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. – Т. 12 – 12. – Warszawa, 2001. – С. 249 – 256.
 36. Християнська аксіологія в українській літературі ХХ століття // Міжнародний науковий конгрес "Українська історична наука на порозі ХХІ століття". Чернівці, 16 – 18 травня 2000 р.: Доповіді та повідомлення. – Чернівці: Рута, 2001. – Т. 2. – С. 85 – 90.
 37. "Літературні євангелія" в сучасній українській прозі // Біблія і культура: Зб. наук. статей. – Вип. 3. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 136 – 151.
 38. Євангельський контекст роману Наталі Дзюбенко "Андрій Первозванний" // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 146 – 147. Слов’янська філологія. Чернівці: Рута, 2002. – С. 251 – 257.
 39. Образ Ісуса Христа в українській літературі ХХ століття // Наш голос: Літературно-культурний журнал українських письменників Румунії. – 2002. – Ч. 99. – С. 3; Ч. 100. – С. 25; Ч. 101 – 102. – С. 24 –25; 2003. – Ч. 103. – С. 24; Ч. 104. – С. 24 – 25.
 40. Євангельсько-християнські мотиви в повісті Василя Ілляшенка "Антихрист" // Біблія і культура: Зб. наук. статей. – Вип. 4. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 141 – 146.
 41. Християнство і творчість Лесі Українки // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 170 – 171. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 141 – 146.
 42. Євангельська основа релігійної драми Григора Лужницького "Голгота" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): Збірник наукових праць. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2003. – С. 220 – 227.
 43. Жанр молитви в українській літературі // Буковинський журнал. – 2003. – № 3 – 4. – С. 277 – 286.
 44. Біблія і українська література ХХ століття: історико-літературні аспекти // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – Кн. 2. – С. 191 – 195.
 45. Антофійчук В. І. "Юда Іскаріот" Леоніда Андрєєва – "На полі крові" Лесі Українки: спроба нової інтерпретації // Біблія і культура: Зб. наук. статей. – Вип. 5. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 104 – 107.
 46. Антофійчук В. І. Загальнолюдські цінності в творчості Ольги Кобилянської // Наш голос: Літературно-культурний журнал українських письменників Румунії. – 2004. – Ч. 115-116. – С. 10 – 11.
 47. Трансформація євангельських мотивів у повісті Романа Іваничука "Смерть Юди" // Проблеми сучасного літературознавства: Збірник наукових праць. – Вип. 7. – Одеса: Маяк, 2001. – С. 268 – 276.
 48. Євангельські мотиви в українській літературі ХХ ст. // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. – Т. 12 – 12. – Warszawa, 2001. – С. 249 – 256.
 49. Християнська аксіологія в українській літературі ХХ століття // Міжнародний науковий конгрес "Українська історична наука на порозі ХХІ століття". Чернівці, 16 – 18 травня 2000 р.: Доповіді та повідомлення. – Чернівці: Рута, 2001. – Т. 2. – С. 85 – 90.
 50. "Літературні євангелія" в сучасній українській прозі // Біблія і культура: Зб. наук. статей. – Вип. 3. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 136 – 151.
 51. Євангельський контекст роману Наталі Дзюбенко "Андрій Первозванний" // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 146 – 147. Слов’янська філологія. Чернівці: Рута, 2002. – С. 251 – 257.
 52. Образ Ісуса Христа в українській літературі ХХ століття // Наш голос: Літературно-культурний журнал українських письменників Румунії. – 2002. – Ч. 99. – С. 3; Ч. 100. – С. 25; Ч. 101 – 102. – С. 24 –25; 2003. – Ч. 103. – С. 24; Ч. 104. – С. 24 – 25.
 53. Євангельсько-християнські мотиви в повісті Василя Ілляшенка "Антихрист" // Біблія і культура: Зб. наук. статей. – Вип. 4. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 141 – 146.
 54. Християнство і творчість Лесі Українки // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 170 – 171. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 141 – 146.
 55. Євангельська основа релігійної драми Григора Лужницького "Голгота" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): Збірник наукових праць. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2003. – С. 220 – 227.
 56. Жанр молитви в українській літературі // Буковинський журнал. – 2003. – № 3 – 4. – С. 277 – 286.
 57. Біблія і українська література ХХ століття: історико-літературні аспекти // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – Кн. 2. – С. 191 – 195.
 58. Антофійчук В. І. "Юда Іскаріот" Леоніда Андрєєва – "На полі крові" Лесі Українки: спроба нової інтерпретації // Біблія і культура: Зб. наук. статей. – Вип. 5. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 104 – 107.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterуf—ќ@*ЛE?Жchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.