2010:05:24
22:35:48

Ващенко Василь Семенович

Ващенко Василь Семенович народився 11 березня 1905 року в м. Ніжин. У 1930 р. закінчив Дніпропетровський ІНО. У 1933-1977 рр. (з перервою) працював у Дніпропетровському університеті, де з 1939 по 1967 (з перервою) завідував кафедрою української мови. 1940-1941 рр. В.С. Ващенко очолив кафедру української мови Чернівецького університету за спеціальним направленням НКО УРСР. Фактично до початку Великої Вітчизняної війни він працював тут шість місяців на рік доцентом та завідувачем кафедри української мови, одночасно будучи доцентом Дніпропетровського університету. З 1959 р. – доктор філологічних наук, професор. У 1989 р. нагороджений Державною премією УРСР в галузі науки і техніки. Дещо пізніше удостоєний звання заслуженого діяча науки і техніки України.

Ващенко В.С. автор багатьох праць з української діалектології та лінгвогеографії: "Полтавські говори" (1957), "Словник полтавських говорів" (1960), "З історії та географії діалектних слів" (1962), "Лінгвістична географія Наддніпрянщини" (1968); з української лінгвостилістики: "Стилістичні явища в українській мові" (1958), "Стилістика речення в українській мові" (1968), "Стилістична морфологія української мови" (19700; з історії українського мовознавства та української літературної мови: "Лексика "Енеїди" І.П. Котляревського. Покажчик слововживання" (1955, у співавт.), "Мова Тараса Шевченка" (1963); з української лексикології, лексикографії, семасіології: "Синонімічний словник-мінімум української мови" (1972), проекти словників мови Т. Шевченка, М. Коцюбинського, мови українського фольклору, синонімів української мови тощо.

Василю Семеновичу належать підручники і посібники з сучасної української літературної мови для середньої та вищої школи: "Граматика української мови. Синтаксис" (1938), кілька видань, "Українська мова" (1959, 1961), "Зразки сучасної української мови та вправи для навчання" (1961), "Вступ до вивчення сучасної української мови" (1973).

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЪA°D{}@щ®chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.