2010:05:24
22:35:48

Студентське наукове товариство

При кафедрі слов’янської мови та порівняльного літературознавства діє студентський науковий гурток слов’янської філології в контексті світової, яким керує професор кафедри Нямцу А.Є. Засідання гуртка проводяться регулярно. Основні завдання: знайомити студентів з актуальними питаннями мовознавчої роботи та новинками літератури; заслуховувати на засіданнях наукового гуртка кращі студентські наукові доповіді. До роботи наукового гуртка залучаються магістри, аспіранти, здобувачі, викладачі кафедри, а також запрошені гості.

План роботи наукового гуртка на 2005-2006 н.р.
Дата Тема доповіді Доповідач Науковий керівник
Вересень 1. Порівняльний аналіз російських перекладів новел Василя Стефаника Гакман М. (III) доц. Дащенко О.І.
2. Шедеври біблійних перекладів Бородкіна К. (III) проф. Нямцу А.Є.
Жовтень 1. Особливості перекладу поезії А.Ахматової українською мовою Горковенко О. (III) доц. Сорвілова Т.В.
2. Проблеми еквівалентності перекладу і типи перекладного тексту Вишинська Т. (III) проф. Нямцу А.Є.
Листопад 1. Український переклад поеми К.Ф. Рилєєва "Войнаровський" Синицька Я. (III) доц. Дащенко Т.В.
2. Мотив сну та поетика сновидінь у творчості О.С. Пушкіна Клименко Н. (III) проф. Нямцу А.Є.
Грудень 1. Особливості перекладу поеми О.С. Пушкіна "Мідний вершник" М. Рильським: синкретичний стиль, образ автора, поетичний дух. Біляк Т. (III) доц. Новосьолова А.Г.
2.Драма в аспекті перекладознавства Томоруг О. (III) проф. Нямцу А.Є.
Лютий 1. Лексичні українізми у російському перекладі роману М.Г. Івасюка "Балада про вершника на білому коні" Халус А. (III) доц. Новосьолова А.Г.
2. Фаустівська тема у літературі XX століття Боднарюк С. (IV) проф. Нямцу А.Є.
Березень 1. Вживання граматично-синтаксичних засобів української мови у російському перекладі М.Г. Івасюка "Балада про вершника на білому коні" Луник М. (III) доц. Новосьолова А.Г.
2. Переклади "Листа у Сибір" О.С. Пушкіна українською мовою Вербицька Ю. (III) доц. Сорвілова Т.В.
3. Переклади дитячої поезії українською мовою Аринович І. (II) доц. Сорвілова Т.В.
Квітень 1. Стильові домінанти поетичної творчості Й. Бродського Поколота О. (III) доц. Гураль М.І.
2.Ключові слова епохи Мельник А. (III) доц. Дащенко О.І.
Травень 1. Фразеологічні засоби творення іронії у мові творів І.Ільфа та Є.Петрова Іванова А. (IV) доц. Гураль М.І.
2. Субстантивний блок утворень, мотивованих не односпрямованими дієсловами руху та їх похідними Гузенко Ю. (III) доц.. Дащенко О.І.

Науково-дослідна робота студентів передбачає проведення наукових студентських семінарів, що регулярно проводять наукові керівники. На таких семінарах студенти звітують про наукову роботу, виконану за певний період часу, виголошуючи доповіді, в яких інформують слухачів про результати своїх наукових досліджень і стан написання кваліфікаційних робіт. Кожна доповідь обговорюється студентами та викладачами. В процесі обговорення доповідач відповідає на запитання, що були викликані проблемними аспектами його дослідження. Такий вид роботи дає змогу майбутньому дипломнику підготуватися до захисту його наукової праці. Плани семінарських занять з НДРС розробляються заздалегідь науковими керівниками.

План семінарських занять з НДРС
2005 – 2006 н.р. (I семестр)
Керівники – проф. Нямцу А.Є., доц. Дащенко О.І.
Дата Тема доповіді Доповідач Науковий керівник
1 13.09.2005 Організаційне засідання. Розподіл тем студентам 3-го курсу проф. Нямцу А.Є.  
2 27.09.2005 Огляд наукових статей журналу "Вопросы языкознания" № 3, 4 2005 р. Боднарюк С. (IV)
Касікова С. (IV)
Іванова А. (IV)
Проф. Нямцу А.Є.
Доц. Сорвілова Т.В.
Доц. Гураль М.І.
3 11.10.2005 Огляд літературознавчих наукових статей журналу "Филологические науки" № 3, 4 2005 р. Боднарюк С. (IV) Проф. Нямцу А.Є.
4 25.10.2005 Огляд мовознавчих наукових статей журналу "Филологические науки" № 3, 4 2005 р. Іванова А. (IV)
Касікова С.(IV)
Доц. Гураль М.І.
Доц. Сорвілова Т.В.
5 8.11.2005 Огляд статей журналу "Русский язык, литература, культура в школе и вузе" № 1-4 2005 р. Клименко Н. (III)
Гузенко Ю. (III)
Мельник А.(Ш)
Проф. Нямцу А.Є.
Доц. Дащенко О.І.
Доц. Дащенко О. І.
6 22.11.2005 Доповіді студентів IV курсуЛексичні засоби вираження комічного у творах І. Ільфа та Є. ПетроваФункції складних іменників у поетичному тексті А.АхматовоїФаустівська тема у зарубіжній літературі XX ст. Іванова А. (IV)
Касікова С. (IV)
Боднарюк С. (IV)
Доц. Гураль М.І.
Доц. Сорвілова Т.В.
Проф. Нямцу А.Є.
7 6.12.2005 Індивідуальна робота зі студентами   Проф. Нямцу А.Є.
Доц. Дащенко О.І.
Доц. Новосьолова А.Г.
8 20.12.2005 Підсумкове заняття Проф. Нямцу А.Є.
Доц. Дащенко О.І.
Доц. Сорвілова Т.В.
Доц. Гураль М.І.
План семінарських занять з НДРС
2005-2006 н.р. (IІ семестр)
Керівники – проф. Нямцу А.Є., доц. Дащенко О.І.
Дата Тема доповіді Доповідач Науковий керівник
1 14.02.2006 Індивідуальна робота зі студентами   Проф. Нямцу А.Є.
Доц. Дащенко О.І.
Доц. Новосьолова А.Г.
Доц. Гураль М.І.
2 21.02.2006 Доповіді студентів III курсуОдноспрямовані та неодноспрямовані дієсловаМотив сну та поетика сновидінь у творчості О.С. Пушкіна Гузенко Ю. (III)
Клименко Н. (III)
Доц. Дащенко О.І.
Проф. Нямцу А.Є.
3 7.03.2006 Огляд наукових статей журналу "Филологические науки" №5, 6 2005 р. Боднарюк С. (IV)
Іванова А. (IV)
Доц. Сорвілова Т.В.
Проф. Нямцу А.Є.
Доц. Гураль М.І.
4 21.03.2006 Доповідь студентів III курсуАктивні процеси творення слів у сучасній російській мові (кінець XX ст.)Функціонування метафори у поетичних текстах М. Цвєтаєвої Мельник А. (III)
Поколота О. (III)
Доц. Дащенко О.І.
Доц. Гураль М.І.
5 4.04.2006 Огляд наукових статей журналу "Вопросы языкознания" №5,6 2005 р. Касікова С. (IV)
Іванова А. (IV)
Доц. Дащенко О.І.
Доц. Сорвілова Т.В.
Доц. Гураль М.І.
6 18.04.2006 Доповідь студентів III курсуПотенційні слова у поетичних творах С. ЄсенінаІсторизми у романі О. Толстого "Петр Первый"Ключові слова епохи Луник М. (III)
Халус А. (III)
Мельник А. (III)
Доц. Новосьолова А.Г.
Доц. Новосьолова А.Г.
Доц. Дащенко О.І.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterі)5Lґ1@ж„Хe&еchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.