2010:05:24
22:35:48

Навчально-педагогічна робота зі студентами

Назви курсів навчальних дисциплін кафедри історії та культури української мови і викладачі, які їх ведуть

 1. Вступ до слов’янської філології (проф. Скаб С.М.).
 2. Історія української літературної мови (проф. Бабич Н.Д.).
 3. Основи культури мови і стилістики (проф. Бабич Н.Д.).
 4. Старослов’янська мова (доц. Скаб М.В.).
 5. Комп’ютерна лінгвістика та літературознавство (асист. Гуцуляк І.Г, асист. Івасюта М.І.).
 6. Слов’янське лінгвокраїнознавство (доц. Свердан Т.П.).
 7. Польська мова (проф. Скаб М.С., проф. Бабич Н.Д., доц. Колесник Н.С., асист. Стрілець І.В.).
 8. Порівняльна граматика слов’янських мов (доц. Колесник Н.С.).
 9. Історія лінгвістичних учень (доц. Колесник Н.С.).
 10. Українська мова з професійним спрямуванням (доц. Рульова Н.І., доц. Перепелиця С.С., доц. Колесник Н.С., доц. Кузь Г.Т., доц. Попович Н.М., асист. Гуцуляк І.Г., к.ф.н. Свердан Т.П., асист. Криштанович О.В., асист. Ковтун А.А., асист. Бичкова Т.С., асист. Івасюта М.І., асист. Грималовський І.С., асист. Стрілець І.В., асист. Даскалюк О.Л.).
 11. Культура писемного мовлення (асист. Ковтун А.А., асист. Івасюта М.І.).
 12. Риторика (проф. Бабич Н.Д., доц. Колесник Н.С., доц. Попович Н.М.).
 13. Ділова українська мова (асист. Грималовський І.С.).
 14. Історична граматика української мови (доц. Перепелиця С.С., к.ф.н. Свердан Т.П.).

Спецкурси

 1. Методика вивчення власних назв у шкільному курсі української мови (доц. Колесник Н.С.);
 2. Граматико-стилістичні особливості числівникових лексем у функції предикатів і головних членів (доц. Попович Н.М.);
 3. Основи загального редагування (доц. Колесник Н.С.);
 4. Прізвища як антропонімний клас (доц. Рульова Н.І.);
 5. Прагматика і стилістика апеляції в українській мові (проф. Скаб М.С.);
 6. Сучасні підходи до вивчення лексичної семантики (доц. Скаб М.В.);
 7. Фразеологія в контексті етнолінгвістики (доц. Кузь Г.Т.);
 8. Етимологія у вузі та школі (доц. Скаб М.В.);
 9. Лінгво-психологічні основи викладання і вивчення української мови (проф. Бабич Н.Д.);
 10. Системні відношення у фразеології української мови (проф. Бабич Н.Д.);
 11. Історична етнофразеологія як компонент українознавства (доц. Кузь Г.Т.);
 12. Українська мова на Буковині (доц. Перелиця С.С.);
 13. Ономастика художнього твору (доц. Колесник Н.С.);
 14. Стилістичні функції речень з числівниковими компонентами у ролі другорядних членів (доц. Попович Н.М.).

Навчально-методичні посібники

 1. Скаб М.С. Вступ до слов’янської філології: Навчальний посібник.–Чернівці: Рута, 2003. – 32 с.
 2. Свердан Т.П., Рульова Н.І. Українська мова з професійним спрямуванням: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005.–72 с.
 3. Культура писемного мовлення (орфографічна і пунктуаційна правильність): Навчальний посібник /За ред. Н.Д.Бабич. Укл.: Н.Д.Бабич, Л.В.Кедь, Н.І.Рульова. – Чернівці: Рута, 2000. – 96 с.
 4. Свердан Т.П. Українська мова з професійним спрямуванням (завдання і вправи для студентів економічного факультету): Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 79 с.
 5. Свердан М., Свердан Т. Українська мова з професійним спрямуванням: Практикум для студентів економічних спеціальностей. – Чернівці: Рута, 2005.– 216 с.
 6. Скаб М.С. Прагматика апеляції в українській мові: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 80 с.
 7. Польська мова: Навчальний посібник (для студентів філологічного факультету) /Укл.: Бабич Н.Д., Бучко Д.Г., Скаб М.С., Чеховський І.Г. –Чернівці: ЧДУ, 1998. – 72 с.
 8. Болгарська мова: Навчальний посібник для студентів філологічного факультету /Укл.: В.І.Маруняк, Г.Т.Кузь, Т.П.Кучеренко. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – 64 с.
 9. Болгарська мова: Збірник вправ і текстів для читання: Навчальний посібник /Укл. Кузь Г.Т. – Чернівці: ЧДУ, 2003. – 39 с.
 10. Колесник Н.С. Українська фольклорна ономастика у загальнослов’янському контексті: Конспект лекцій. – Чернівці: Рута, 2000. – 40 с.
 11. Колесник Н.С. Фольклорна ономастика. Вип.1. Теоретичний аспект: Конспект лекцій до спецкурсу. – Чернівці: Рута, 2000. – 40 с.
 12. Ономастика художнього твору: Методичні вказівки до спецкурсу /Укл. Колесник Н.С. – Чернівці: ЧДУ, 2001. – 39 с.
 13. Кузь Г.Т. Фразеологія в контексті етнолінгвістики: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 44 с.
 14. Чеська мова: Навчальний посібник /Укл. Скаб М., Верезуб Л., Колесник Н., Лендєлова В. – Чернівці: ЧДУ, 2003. – 76 с.
 15. Попович Н.М. Числівникові лексеми у функції предикатів і головних членів речення: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 24 с.
 16. Попович Н.М. Числівникові лексеми – другорядні члени речення: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 44 с.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterў]®@‘їдэchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.