2010:05:24
22:35:48

Скаб Мар'ян Стефанович

Скаб Мар'ян Стефанович народився 20 травня 1958 року в Чернівцях. Навчався в Чернівецькій середній школі № 23 (1965-1975) та Чернівецькому державному університеті (1975-1980).

Науково-педагогічний шлях Мар’яна Стефановича Скаба розпочався після закінчення університету в 1980 році: протягом 1980-89 років він працював у Полтавському педагогічному інституті ім. В.Г.Короленка (асистент, з 1984 — старший викладач кафедри української мови; з 1986 — старший викладач, доцент кафедри загального та російського мовознавства; з 1989 — доцент кафедри української мови). У 1983-1987 роках М.С.Скаб заочно навчався в аспірантурі при Інституті мовознавства Академії наук України імені О.О.Потебні і у 1988 році захистив кандидатську дисертацію під назвою "Семантично-граматична структура українського вокатива" (науковий керівник - І.Р.Вихованець).

Від 1990 М.С.Скаб працює Чернівецькому державному університеті (тепер Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича) на посадах старшого викладача, доцента каф української мови; з 1994 року — доцента кафедри історії та культури української мови.

З 1999 до 2002 року Скаб М.С. перебував у докторантурі; у 2002 році захистив докторську дисертацію "Функціональна сфера апеляції в українській мові (семантика, граматика, прагматика, стилістика)" (науковий консультант - І.Р.Вихованець).

З жовтня 2003 року М.С.Скаб працює професором, а з січня 2004 - завідувачем кафедри історії та культури української мови (атестат професора отримав у лютому 2005 року). М.С.Скаб бере участь у роботі редколегій трьох наукових збірників, є членом двох спеціалізованих рад, Відмінник освіти України (2005).

М.С.Скаб – автор близько 100 наукових праць з функціональної граматики української мови, прагмалінгвістики та стилістики ("Граматика апеляції в українській мові", 2002; низка статей з теоретичних проблем мовознавства), автор ("Прагматика апеляції в українській мові", 2003; "Вступ до слов’янської філології", 2003) та співавтор навчальних посібників для вищої школи ("Використання української спортивної термінології у школі і вузі", 1991; "Ділова українська мова", 1996; "Культура ділового мовлення. Практикум", 1997; "Польська мова", 1993, 1998; "Чеська мова" 1997, 2003; "Культура фахового мовлення", 2005), підручників для шкіл з румунською, польською та угорською мовами навчання ("Українська мова" для 5 класу, 1997, 1997, 1999, 2005, 2005; "Українська мова" для 7 класу", 2000; "Українська мова" для 6 класу, 2001), один з укладачів "Словника буковинських говірок" (2005). У активі професора М.С.Скаба викладацька робота за кордоном: у 1996 році в Бельцьському університеті (Молдова) та у 2001 році в Карловому університеті (Прага, Чеська Республіка), низка закордонних публікацій.

Провідні українські мовознавці дали високу оцінку у рецензіях на роботи М.С.Скаба "Граматика апеляції в українській мові" (Загнітко А.П. Категорійна семантика апеляції. – Лінгвістичні студії: Зб. Наук. праць. Випуск 12 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2004. - С.419-420) та "Прагматика апеляції в українській мові" (Іваницька Н., Завальнюк І. – "Наукові записки" Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: Зб. наук. праць. Серія: Філологія. 2005. Випуск 7 / Відп. ред. Н.Л.Іваницька. – Вінниця: Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту, 2005. – С.262-263).

Основні публікації

  1. Скаб М.С. Граматика апеляції в українській мові. - Чернівці: Місто, 2002. - 272 с.
  2. Скаб М.С. Прагматика апеляції в українській мові. - Чернівці: Рута,2003. – 80 с.
  3. Скаб М.С. Семантико-синтаксичні функції українського вокатива // Мовознавство. - 1987. - № 5. - С.62-65.
  4. Скаб М.С. Вокатив на тлі взаємодії рівнів мови // Мовознавство. - 1990. - № 5. - С.30-33.
  5. Скаб М.С. Кличний відмінок та його синтаксичні функції (Навчально-методичний аспект) // Українська мова та література в школі. - 1990. - № 1. - С.64-66.
  6. Скаб М.С. Вокативні речення сучасної української мови // Українська мова. - 2002. - № 1. - С.32-41.
  7. Скаб М.С. Прагматичні функції номінацій адресата мовлення // Українська мова. - 2003. - № 2. - С.71-77.
  8. Скаб М.С. Другоособовість як основна інтегральна семантико-синтаксична ознака апеляційних проявів. - Функціонально-комунікативні аспекти граматики й тексту. - Донецьк: ДонНУ, 2004. - С.103-108.
  9. Skab M. Národní specifika apelace v češtině // Bohemistyka. – 2001. – Č.4. – S. 327-332 (чеською мовою).
  10. Skab M. Subgramatika apelace jako způsob popisu gramatického systému ukrajinštiny //    Slavia. – R. 72. – Praha, 2003. – S.275-278 (чеською мовою).
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterќу”+л@ЄђЮchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.