2010:05:24
22:35:48

Історія кафедри

З 1993 року кафедру української мови очолює доцент Бабич Н.Д. Коло її наукових інтересів багатоаспектне. Основними предметами наукових пошуків стали фразеологія української мови, історія та культура мови.

З 1 лютого 1994 року на основі кафедри української мови утворено дві кафедри: кафедру сучасної української мови та кафедру історії та культури української мови.

Співробітники кафедри історії та культури української мови забезпечують викладання курсів історії української мови, вступу до слов’янської філології, старослов’янської мови, порівняльної граматики, практичної стилістики, культури мови, слов’янського лінгвокраїнознавства, історії українського мовознавства та історії лінгвістичних учень, риторики, комп’ютерної лінгвістики, польської мови, а також курсу "Українська мова з професійним спрямуванням" на всіх факультетах університету.

Кафедру упродовж десяти років очолювала знана у науковому світі проф. Н.Д.Бабич. Її перу належить понад 200 наукових праць, у т. ч. 10 посібників для вищих навчальних закладів, а саме: "Фразеологія української мови" (Чернівці, 1970-1971), "Практична стилістика: Збірник вправ" (Львів, 1977), "Історія української літературної мови. Практикум" (Львів, 1983), "Основи культури мовлення" (Львів, 1990), "Історія української літературної мови. Практичний курс" (Львів, 1993), "Основи риторики: Практикум" (Чернівці, 1999), "Українська мова і мовлення" (Чернівці, 1999), "Лінгво-психологічні основи навчання і вивчення мови" (Чернівці, 2000), "Практична стилістика і культура української мови" (Львів, 2003), "Основи теорії і практики перекладу" (Чернівці, 2003). Проф. Бабич Н.Д. є також автором та співавтором 11 посібників і підручників з української мови для шкіл з румунською, польською та угорською мовами викладання. Під її керівництвом захищено 4 дисертації.

З 2003 р. кафедрою завідує доктор філологічних наук, проф. М.С. Скаб, результати студій якого висвітлені у низці публікацій (понад 80), зокрема й у закордонних виданнях, монографіях "Граматика апеляції в українській мові" (Чернівці, 2002) та "Прагматика апеляції в українській мові" (Чернівці, 2003). М.С.Скаб є співавтором (зі Скаб М.В.) підручників з української мови для шкіл з румунською, польською та угорською мовами навчання.

Проблеми української ономастики активно студіюють доценти Я.П.Редьква, Н.С.Колесник, Н.І.Рульова. У галузі дослідження української лексики та фразеології як об’єктів етно- та менталінгвістики, лінгвокультурології та лінгвокраїнознавства плідно працюють доц. М.В. Скаб, доц. Г.Т.Кузь, к.ф.н. Т.П.Свердан, асп. Р.М.Кабан, асист. М.І.Івасюта, А.А.Ковтун.

Проблеми української граматики є об’єктом наукового пошуку к.ф.н. Н.М.Попович, асп. О.Л.Даскалюк, асист. І.В.Стрілець, Н.Л.Вітрук. Питаннями історії української мови займаються доц. С.С.Перепелиця, аспіранти Т.С.Бичкова, О.П.Максимова, асист. Л.Г.Котик. Проблеми стилістики й культури мови досліджують аспіранти Г.Д.Горюк, О.В.Криштанович, Р.П.Яковець, асист. І.Г.Гуцуляк та І.С.Грималовський.

Зусиллями викладачів видано низку посібників, зокрема: "Ділова українська мова" (за ред. Н.Д.Бабич; Чернівці, 1996), "Культура ділового мовлення" (за ред. Н.Д.Бабич; Чернівці, 1997), "Культура писемного мовлення" (за ред. Н.Д.Бабич; Чернівці, 2000). Окрім того, членами кафедри видані навчальні посібники зі слов’янських мов (білоруської, польської, чеської, болгарської), фундаментальний "Словник прізвищ (на матеріалі Чернівеччини)" (за ред. Лук’янюка К.М. і Бабич Н.Д., Чернівці, 2002) і "Словопокажчик мови творів Юрія Федьковича" (Чернівці, 2004).

Спільними зусиллями двох мовознавчих кафедр проводяться наукові конференції, завершено роботу над "Словником буковинських говірок".

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЖЦщъГг@пџц „chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.